Siła modlitwy

Modlitwa dla wierzących powinna być niczym odruch bezwarunkowy. Stawiając czoło przeciwnościom pierwszą rzeczą o której powinniśmy pomyśleć to modlitwa. Nie możemy zapomnieć, że należymy do Boga, który nas kocha ojcowską miłością i który jest gotów pomóc nam w potrzebie. Dzięki modlitwie nasze sprawy zostają przekazane wszechmogącemu Bogu, który jest gotów „przejąć stery” w danej sytuacji.

"4. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!
5. Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie."
Psalm 100

Mając Ducha Świętego jesteśmy według kryteriów Boga sprawiedliwi, śmiało więc możemy się modlić i oczekiwać spektakularnych efektów ponieważ sam Pan obiecał nam w swoim Słowie, że tak właśnie będzie, że prześle swą moc aby zmienić niesprzyjające nam okoliczności.

"12. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło."
1 list św. Piotra

Bóg jest wierny w swych obietnicach, często pokazuję ludziom swą bezgraniczną miłość i często możemy doświadczyć Jego pomocy pomimo, iż nie zawsze jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. Podczas kryzysu wiary warto zastanowić się nad błogosławieństwami jakich nam udzielił oraz warto wypisać spełnione modlitwy, po czym przestudiować ową kartkę uważnie i zastanowić się nad nią; na pewno dojdziemy do budujących, zachęcających do kontynuowania drogi w Panu wniosków.

"14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.
15. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy"
1 list św. Jana 5

Wszystkie nasze modlitwy są wysłuchiwane i pomimo, że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź natychmiastowo nie powinniśmy wątpić w ich moc. Powyższy werset z 1 listu św. Jana opisuje taką właśnie sytuację. Bóg mówi nam w swoim Słowie, że nasze modlitwy już zostały spełnione. Jak to już kiedy jeszcze nie widzę efektów? Dla Boga czas nie istnieje. On widzi całą twoją sytuację czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; owa spełniona modlitwa już na ciebie czeka jedynie czasami należy uzbroić się w cierpliwość i otrzymać owe błogosławieństwo w prawidłowym czasie; można to porównać do zbierania owoców w sezonie. Sezon nadchodzi i owoce są gotowe do jedzenia.
Margaret Ryan urodziła się z poważną wadą słuchu przez co zawsze zmuszona była używać aparatu słuchowego. Pewnej niedzieli podczas modlitwy na jednym ze spotkań Revival Centres International jej dotychczasowe życie zostało zmienione. Megan pisze o tym wydarzeniu:

Gdy miałam 21 lat otrzymałam list od brata w którym opisywał jak znalazł Boga. Na początku nie wywarło to na mnie większego wrażenia. Po jakimś czasie jednak zauważyłam jak zmieniło się jego życie - było to dla mnie oczywiste, że mogła dokonać tego tylko wyższa siła. Sześć miesięcy później zostałam ochrzczona po czym otrzymałam Ducha Świętego z biblijnym dowodem mówienia językami. Po raz pierwszy w życiu poczułam, że Bogu naprawdę na mnie zależy. Odkąd miałam 3 lata używałam aparatu słuchowego bez którego to nie byłam w stanie słyszeć ani wyraźnie mówić. Przyzwyczaiłam się do takiego stanu rzeczy i wcale mi to nie przeszkadzało, więc gdy brat zaproponował mi modlitwę o uzdrowienie nie specjalnie mnie to interesowało. W 1986 wyszłam za mąż. Po roku zaszłąm w ciążę i w tym okresie zaczęłam się poważnie martwić moim stanem, gdyż obawiałam się, że nie będę w stanie usłyszeć w nocy płaczu dziecka. Wiedziałam, że nadszedł czas aby się pomodlić o uzdrowienie. Jakiś czas po modlitwie gdy ścieliliśmy łóżko dla dziecka usłyszałam dziwny dźwięk dochodzący z zewnątrz. Był to śpiew ptaków dochodzący zza okna, który to usłyszałam pierwszy raz. Schowałam swój aparat słuchowy do szuflady, gdzie jest do dzisiaj po 23 latach. Przestałam mieć także poważne problemy z wymową - w końcu ludzie są w stanie mnie zrozumieć. Chwalę Pana za to, że gdy miałam poważny problem On się nim zajął.

Margaret, Melbourne

Modlitwa jest dobra w każdej sytuacji, z tym, że w naprawdę ciężkiej sytuacji najlepsze modlitwy to śmiałe, uporczywe i docelowe. W takich to właśnie sytuacjach wystrzegajmy się duchowego lenistwa czyli modlitwy „pomiędzy myciem talerzy a oglądaniem telewizji”. Modlitwa to nasz prywatny moment z wszechmocnym stwórcą wszystkiego, spotkanie z kimś kto na pewno jest w stanie ci pomóc - nie lekceważ tego. Rozmawiać z nim możemy zawsze i w każdej sytuacji z tym, od czasu do czasu powinniśmy potraktować to bardziej formalnie i z prawdziwym oddaniem.
Modlitwa to duchowy proces z duchowym oraz naturalnym rozwiązaniem tu na ziemi. Ty rozmawiasz z Bogiem, On odpowiada. Potrafisz wyobrazić sobie coś potężniejszego i bardziej spektakularnego?
W Nowym Testamencie przyrównana jest do ofiary:

"15. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię."
List św. Pawła do Hebrajczyków 13

Twoja modlitwa może zdawać się czymś małym i nieznaczącym ale nie daj się przekonać pozorom. Odpowiedź jaką możesz otrzymać to wstrząsający dowód na nieskończoną miłość jaką Bóg obdarzył człowieka, to „grzmoty, błyskawice i trzęsienia ziemi”

"20. A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie."
Ewangelia św. Mateusza 17

Modlitwa pomnaża. Efekt jaki powoduje jest niewyobrażalnie większy niż to co w nią włożyliśmy, ponieważ podróżuje ona do Boga, który to przesyła odpowiedź z całą Jego mocą, mądrością i wiedzą. Jedyne co musimy zrobić to posłać prośbę z jak największą wiarą i oddaniem a Pan pomnoży to co od nas otrzyma. Pamiętajmy aby także modlić się o innych, aby dziękować, aby modlić się o rządzących krajem, o pastorów, o organizacje, o krzewienie Ewangelii - tak właśnie sugeruje Biblia. Modlitwa oraz opiekowanie się innymi jest wspaniałym sposobem na pozbycie się własnych problemów.
W czasach Starego Testamentu prorok Eliasz prorokował, że nie będzie deszczu przez trzy i pół roku ( 1 król 18.42 ). Po upływie tego czasu gorąco modlił się aby spadł deszcz i dzięki skromnej modlitwie jednej osoby Bóg uratował od klęski żywiołowej cały naród. Eliasz był człowiekiem jak my, który miał zrozumienie słowa bożego równe naszemu zrozumieniu, my natomiast mamy nad nim duchową przewagę ponieważ napełnieni jesteśmy Duchem Świętym, który to pierwszy raz stał się dostępny po śmierci Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, że gdy się modlisz to rozmawiasz z tym samym Bogiem z którym rozmawiał Eliasz przez co możesz spodziewać się podobnych efektów. Śmiało możemy założyć, że święty Jakub wybrał tą właśnie historię ze Starego Testamentu ponieważ ukazuje ona moc Pana wraz z błyskawicami, piorunami oraz burzą nadchodzącą po długim okresie suszy. Gdy Bóg odpowiada często robi to spektakularnie - spodziewaj się od Niego spektakularnej odpowiedzi.

"17. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
18. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon."
List św. Jakuba 5

Wiele możemy się nauczyć o mocy modlitwy z historii świętego Pawła i Sylasa w więzieniu.

"23. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł.
24. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby.
25. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im.
26. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały."
Dzieje Apostolskie 16

Postaw się w ich sytuacji. Zapewne śmiało możemy założyć, że sytuacja obojga była beznadziejna. Zamiast narzekać, rozpaczać modlić się o więcej pokoju, siły czy też radości modlili się i śpiewali pieśni. Odpowiedź była natychmiastowa i nader widowiskowa aby wszyscy mogli zobaczyć do jakiego to Boga modlą się ci dwaj więźniowie. W wyniku tego wydarzenia pozyskano nowe dusze dla Jezusa. W jednym ze swoich późniejszych listów święty Paweł poucza zbory Chrześcijańskie jak powinny zachowywać się w różnego typu sytuacjach:

"6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie."
List św. Pawła do Filipian 4

Nieważne w jak beznadziejnej jesteś sytuacji, zawsze miej czas aby chwalić Boga. Ufaj Mu i polegaj na Nim całym sercem. Wyślij swoje modlitwy do twojego Ojca, który cie kocha i dba o ciebie bardziej niż ci się wydaje. Opowiedz Mu o swoim problemie i nie sugeruj żadnych rozwiązań. Nie obniżaj swoich oczekiwań ani nie racjonalizuj swojej sytuacji, gdyż Bóg działa poza światem racjonalnym.

Modlitwa o zmarłych

Apostoł Piotr stojąc przed grupą zebranych, zainteresowanych nowopowstającym kościołem dał instrukcje jaki należy zrobić pierwszy krok aby pojednać się z Bogiem:

"37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?
38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego."
Dzieje Apostolskie 2

Opamiętać się oznacza przemyśleć oraz odwrócić się od dotychczasowego życia jak i zaakceptować ofiarę Jezusa Chrystusa, który za nas umarł na krzyżu. Oznacza to także gotowość do podążania nową drogą życia, którą przygotował ci jako Jego słudze Bóg. Niestety wielu ludzi nie dochodzi to tego momentu w życiu w którym zadają sobie pytanie "czego wymaga ode mnie Bóg". Nie rozumieją, że według Biblii jesteśmy w stanie tonięcia nawet o tym nie wiedząc. Uczymy się akceptować życie i staramy się je przeżyć jak najlepiej potrafimy ale to według Boga niestety nie wystarcza.

"29. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana;
30. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić."
Ew. św. Łukasza 7

W przeciwieństwie do uczonych w Piśmie czyli Faryzeuszy niektórzy dochodzą do momentu w którym zaczynają się opamiętywać i są gotowi na drugi krok, którym jest chrzest.
Według Biblii chrzest musi odbyć się przez zanurzenie w wodzie, które symbolizuje pogrzebanie "starego człowieka" oraz jego odrodzenie - jest to krok w kierunku Boga. Jezus Chrystus także był ochrzczony w wieku około 30 lat. Kropienie wodą nie jest chrztem. W Biblii nie ma ani jednego przykładu takiego chrztu. Osoby, które zostały ochrzczone robiły to będąc wystarczająco dojrzałe aby świadomie podjąć tą decyzję. Trzeci krok to otrzymanie Ducha Świętego z biblijnym dowodem Jego otrzymania czyli mówieniem językami dokładnie jak opisane w Dziejach Apostolskich 2.

"1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał."
Dzieje Apostolskie 2

Nic nie zmieniło się od 2000 lat i dzisiaj także można otrzymać Ducha Świętego w dokładnie taki sam sposób. Można śmiało powiedzieć, że otrzymując Ducha Świętego otrzymujesz paszport do nowego królestwa, którym to jest Królestwo Niebieskie - stajesz się jego obywatelem i co się z tym wiąże odziedziczyłeś życie wieczne.

Jak zostać zbawionym

Apostoł Piotr stojąc przed grupą zebranych, zainteresowanych nowopowstającym kościołem dał instrukcje jaki należy zrobić pierwszy krok aby pojednać się z Bogiem:

"37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?
38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego."
Dzieje Apostolskie 2

Opamiętać się oznacza przemyśleć oraz odwrócić się od dotychczasowego życia jak i zaakceptować ofiarę Jezusa Chrystusa, który za nas umarł na krzyżu. Oznacza to także gotowość do podążania nową drogą życia, którą przygotował ci jako Jego słudze Bóg. Niestety wielu ludzi nie dochodzi to tego momentu w życiu w którym zadają sobie pytanie "czego wymaga ode mnie Bóg". Nie rozumieją, że według Biblii jesteśmy w stanie tonięcia nawet o tym nie wiedząc. Uczymy się akceptować życie i staramy się je przeżyć jak najlepiej potrafimy ale to według Boga niestety nie wystarcza.

"29. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana;
30. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić."
Ew. św. Łukasza 7

W przeciwieństwie do uczonych w Piśmie czyli Faryzeuszy niektórzy dochodzą do momentu w którym zaczynają się opamiętywać i są gotowi na drugi krok, którym jest chrzest.
Według Biblii chrzest musi odbyć się przez zanurzenie w wodzie, które symbolizuje pogrzebanie "starego człowieka" oraz jego odrodzenie - jest to krok w kierunku Boga. Jezus Chrystus także był ochrzczony w wieku około 30 lat. Kropienie wodą nie jest chrztem. W Biblii nie ma ani jednego przykładu takiego chrztu. Osoby, które zostały ochrzczone robiły to będąc wystarczająco dojrzałe aby świadomie podjąć tą decyzję. Trzeci krok to otrzymanie Ducha Świętego z biblijnym dowodem Jego otrzymania czyli mówieniem językami dokładnie jak opisane w Dziejach Apostolskich 2

"1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał."
Dzieje Apostolskie 2

Nic nie zmieniło się od 2000 lat i dzisiaj także można otrzymać Ducha Świętego w dokładnie taki sam sposób. Można śmiało powiedzieć, że otrzymując Ducha Świętego otrzymujesz paszport do nowego królestwa, którym to jest Królestwo Niebieskie - stajesz się jego obywatelem i co się z tym wiąże odziedziczyłeś życie wieczne.

Duch Święty

Biblia pisze, że wszyscy członkowie kościoła zostali ochrzczeni w Duchu Świętym.

"13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem."
1 List św. Pawła do Koryntian 12

Otrzymanie Ducha Świętego jest początkiem przynależenia do kościoła - bez Ducha Świętego nie możemy być częścią Ciała Chrystusa czyli kościoła.

"9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego."
List św. Pawła do Rzymian 8

Zapowiedź otrzymania oraz otrzymanie Ducha Świętego jest opisane w Piśmie Świętym wiele razy:

"5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym."
Dzieje Apostolskie 1

"8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi."
Dzieje Apostolskie 1

"38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego."
Dzieje Apostolskie 2

"4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał."
Dzieje Apostolskie 2

"44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.
45. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego;
46. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr:
47. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?"
Dzieje Apostolskie 10

"2. Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.
3. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.
4. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
5. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
6. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali."
Dzieje Apostolskie 19

Jezus Chrystus także przygotowywał swoich uczniów na przyjście Ducha Świętego:

"16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki -
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
18. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was."
Ew. św. Jana 14

"26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."
Ew. św. Jana 14

W czasach Starego Testamentu Duch Święty dany był wiernym aby był z nimi. W czasach Nowego Testamentu Duch jest wewnątrz człowieka co dzieje się pierwszy raz w dzień Zielonych Świąt.

"1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał."
Dzieje Apostolskie 2

Niektóre kościoły wierzą, że otrzymanie Ducha Świętego następuje automatycznie od razu po uwierzeniu, że Jezus jest Panem. Uważają oni, że nie potrzebne są żadne znaki potwierdzające otrzymanie tego niesamowitego daru. Biblia jednak zaprzecza tego typu doktrynom opisując sytuację w Samarii, która przyjęła Słowo Boże, czyli uwierzyła w Jezusa, lecz nie otrzymała jeszcze Ducha Świętego :

"14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana,
15. Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego.
16. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
17. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."
Dzieje Apostolskie 8

Podobnie jest w momencie spotkania Świętego Pawła z uczniami Jana Chrzciciela, którzy już uwierzyli a jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego co opisane zostało w Dziejach Apostolskich.

"2. Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.
3. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.
4. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
5. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
6. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali."
Dzieje Apostolskie 19

W prawdziwym kościele Jezusa Chrystusa wszyscy członkowie muszą mieć Ducha Świętego z dowodem otrzymania Go czyli mówieniem językami, bez którego po prostu nie możemy być częścią Jego Królestwa.

11 września czyli jak Bóg mógł dopuścić do takiej tragedii

11 września czyli jak Bóg mógł dopuścić do takiej tragedii? Jakiś czas temu wkrótce po wydarzeniach z 11 września dziennikarka Jane Clayson zapytała znaną chrześcijańską aktywistkę dosyć kłopotliwe jak na tamten czas pytanie: „Dlaczego Bóg na to pozwolił”. Odpowiedź, którą otrzymała była bardzo prosta a zarazem dogłębna: „ Wierzę, że Bóg podobnie jak i my jest zasmucony ową sytuacją ale przecież od lat mówimy mu aby usunął się z naszych szkół, urzędów jak i naszego życia. Wydaje mi się, że Bóg jest dżentelmenem i jak każdy dżentelmen nie pcha się tam, gdzie go nie zapraszają. Wygląda na to, że sami usunęliśmy go z naszego życia. Jak więc możemy oczekiwać Jego opieki i błogosławieństwa kiedy to ciągle powtarzamy mu aby zostawił nas w pokoju.” Doprawdy prosta i dogłębna odpowiedź. Zdaje się, że to wszystko zaczęło się kiedy Madeleine Murray O’Hare (założycielka stowarzyszenia amerykańskich ateistów, która później została zamordowana przez jednego ze swoich pracowników) zaczęła walczyć o zniesienie modlitwy w szkołach. Zgodziliśmy się na to. Później ktoś inny wpadł na pomysł aby ze szkół usunąć Biblię...tą właśnie Biblię w której jest napisane nie zabijaj, nie kradnij, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Zgodziliśmy się. Później doktor Benjamin Spock powiedział, że nie powinniśmy dawać dzieciom klapsów kiedy się źle zachowują, ponieważ to mogłoby zaszkodzić ich pewności siebie oraz indywidualizmowi( syn doktora Spoka popełnił samobójstwo). Stwierdziliśmy, że skoro ekspert tak twierdzi to musi mieć rację i ponownie zgodziliśmy się. Później ktoś inny powiedział, że nauczyciele nie powinni karać uczniów za złe zachowywanie się ( nie mówimy tu o biciu ani o poniżaniu a jedynie o karach dyscyplinarnych za złe zachowywanie się) a władze szkolne zaczęły to rozważać ponieważ „żadna szkoła przecież nie chce złej reputacji” oraz spraw w sądzie. Ponownie się zgodziliśmy. Później ktoś powiedział: pozwólmy naszym córkom na aborcję kiedy tylko będą miały na to ochotę i nie będą nawet musiały powiadomić o tym rodziców. Zgodziliśmy się. Później pewien mądry członek rady zarządu szkoły stwierdził, że skoro przecież chłopaki zawsze będą chłopakami to dlaczego by nie dawać im prezerwatyw w szkołach niech się bawią i używają życia, przecież i tak to robią poza szkołą. Zgodziliśmy się. Później niektórzy z naszych czołowych polityków stwierdzili, że to nie ważne co robimy i jak się zachowujemy poza pracą ( dotyczy to także prezydenta ) -ważne jest tylko, że ją wykonujemy i, że ekonomia rośnie. Później znów ktoś powiedział: zacznijmy sprzedawać magazyny ze zdjęciami nagich kobiet i nazwijmy to zdrowym i szczerym docenianiem piękna kobiecego ciała. Zgodziliśmy się. Później ktoś jeszcze inny posunął się o krok dalej w podziwianiu ciała ludzkiego i zaczął publikować zdjęcia nagich dzieci po czym opublikował je w Internecie. Mają prawo do wyrażania swoich poglądów stwierdziliśmy i ponownie zgodziliśmy się. Później przemysł rozrywkowy powiedział: naróbmy sobie programów telewizyjnych i filmów promujących bluźnierstwa, przemoc i perwersyjny sex. Nagrajmy muzykę, która zachęca do gwałtu, narkotyków, morderstw, samobójstw i satanizmu. My zgodziliśmy się stwierdzając, że to przecież tylko rozrywka i tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na nasze życie-przecież i tak nikt w to nie wierzy. Dzisiaj zapewne pytamy się dlaczego nasze dzieci nie posiadają świadomości zła naokoło nas. Dlaczego nie potrafią odróżnić dobra od zła. Dlaczego nie przeszkadza im niemoralność. Odpowiedź jest bardzo prosta „zbierasz to co siejesz”. Pewien uczeń napisał: „Drogi Boże dlaczego nie ochroniłeś dziewczyny zabitej w mojej klasie? Życzliwy i zakłopotany uczeń.’’ Odpowiedź była prosta: „Drogi zakłopotany uczniu. Z przykrością Cię informuję, że nie pozwolono mi na przebywanie w Twojej szkole. Życzliwy Bóg”. Niepokojąco dziwne jest to jak szybko i łatwo ludzie oddalają się od Boga a później dziwią się, że świat zszedł na manowce. Niepokojąco dziwne jest to jak łatwo wierzymy gazetom a jak szybcy jesteśmy w krytykowaniu Biblii. Niepokojąco dziwne jest to, że każdy chce iść do nieba a nikt nie chce postępować według Biblii. Niepokojąco dziwne jest to, że ludzie mówią „wierzę w Boga” podczas gdy podążają za szatanem, który to też wierzy i boi się Boga. Niepokojąco dziwne jest to, że wszystko co wulgarne i prostackie rozprzestrzenia się po cyberprzestrzeni jak ogień podczas suszy a rozmowy o Bogu są tłamszone gdziekolwiek się pojawią. Niepokojąco dziwne jest, że gdy ktoś na przyjęciu wspomina o tym, że jest Buddystą, Hinduistą czy też członkiem grupy New age jest to socjalnie akceptowane a gdy ktoś tylko wymieni imię Jezusa atmosfera robi się niewygodna.

Chrzest

Czy chrzest jest konieczny w procesie mojego zbawienia?
Czym jest chrzest i co oznacza?
Jak powinien się odbyć?
Są to zapewne niektóre z pytań, na które postaramy się jak najdokładniej odpowiedzieć w owej krótkiej nauce. Zacznijmy więc od początku, czyli od zdawałoby się najważniejszego pytania: czy muszę się ochrzcić aby być zbawionym? Z doświadczenia wiem, że możemy otrzymać różne odpowiedzi. Wiele kościołów ma różne doktryny jeżeli chodzi o zbawienie i o chrzest. Spójrzmy jednak, co sam Jezus Chrystus powiedział o chrzcie.

3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie
może ujrzeć Królestwa Bożego
4. Rzekł mu Nikodem: Jakże się
może człowiek narodzić, gdy jest stary?
Czyż może powtórnie wejść do łona
matki swojej i urodzić się?
5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do Królestwa Bożego.
Ewangelia Świętego Jana 3. 3 – 5

Jezus Chrystus w owym fragmencie Biblii wyraźnie mówi o drodze do Królestwa Bożego. Człowiek, który nie narodził się z wody i z Ducha nie może być zbawiony. Rozmowa Jezusa z Nikodemem pokazuje nam wyraźnie drogę do zbawienia oraz to, że sam chrzest z wody, choć jest niezbędny aby być zbawionym nie wystarcza, gdyż jest tylko częścią owej drogi. Drugą częścią jest chrzest z Ducha, którą to opisuję w nauce „Mówienie językami”. Skoncentrujmy się jednak na chrzcie, gdyż to on jest tematem naszej nauki. Jan Chrzciciel był pierwszą osobą, która chrzciła wiernych jak i samego Jezusa, który najwyraźniej zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji.

13. Wtedy przyszedł Jezus z Galileir
nad Jordan, do Jana, aby się dać
ochrzcić przez niego.
14. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc:
Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty
przychodzisz do mnie?
15. A Jezus, odpowiadając, rzekł do
niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się
nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Tedy mu ustąpił.
16. A gdy Jezus został ochrzczony,
wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły
się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego,
który zstąpił w postaci gołębicy
i spoczął na nim.
17. I oto rozległ się głos z nieba: Ten
jest Syn mój umiłowany, którego sobie
upodobałem.
Ewangelia Świętego Mateusza 3. 13 – 17

Jeżeli Jezus musiał być ochrzczony naturalnym było by założenie, że ty też musisz to zrobić aby przybliżyć się do Boga. Chrzest w Biblii jest chrztem przez zanurzenie w wodzie, na co wskazuje użyte tu starogreckie słowo „Baptismos” oznaczające pogrzebanie w wodzie. Interesującym jest fakt, że odbywał się on w rzece.

5. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima
oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.
6. I byli chrzczeni przezeń w rzece
Jordanie, wyznając grzechy swoje.
Ewangelia Świętego Mateusza 3. 5 – 6

Co Jezus nakazał swoim uczniom zanim opuścił świat odchodząc do Ojca?

18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do
nich te słowa: Dana mi jest wszelka
moc na niebie i na ziemi.
19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami
wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego,
co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata.
Ewangelia Świętego Mateusza 28. 18 – 20

15. I rzekł im: Idąc na cały świat,
Głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie,
będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy,
będzie potępiony.
Ewangelia Świętego Marka 16. 15 – 16

Jezus w ostatnich pouczeniach nakazuje uczniom, aby chrzcili, głosili Jego Słowo oraz przestrzegali jego nauk. Wiedział On dobrze, że w przyszłości fałszywi prorocy będą próbować omijać Jego przykazania. Nacisk na naukę o chrzcie na pewno nie jest przypadkowy.

29. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy
wielbili sprawiedliwego Boga za to, że
byli ochrzczeni chrztem Jana;
30. Natomiast faryzeusze i uczeni
w zakonie wzgardzili postanowieniem
Bożym o nich samych, bo nie dali się
przez niego ochrzcić.
Ewangelia Świętego Łukasza 7. 29 – 30

Faryzeusze odrzucili chrzest, który jak Biblia mówi jest „postanowieniem Bożym”.

Jak długo powinieneś czekać zanim zdecydujesz się na chrzest?
Ile powinieneś wiedzieć o Bogu zanim się ochrzcisz?

26. A oto anioł Pański rzekł do Filipa,
mówiąc: Wstań i idź na południe drogą,
która prowadzi do Jerozolimy do
Gazy. Jest to droga pustynna.
27. I powstawszy, poszedł. A oto
Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej
etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej
wszystkimi skarbami, a przyszedł do
Jerozolimy, aby się modlić.
28. Powracał, a siedząc na swoim
wozie czytał proroka Izajasza.
29. I rzekł Duch Filipowi: Podejdź
i przyłącz się do tego wozu.
30. A gdy Filip podbiegł, usłyszał,
jak tamten czytał proroka Izajasza,
i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz?
31. Ten zaś powiedział: Jakżebym
mógł, jeśli nikt mnie nie pouczył?
i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął
przy nim miejsce.
32. A ustęp Pisma, który czytał, był ten:
Jak owca na rzeź był prowadzony
I jak baranek milczący wobec tego,
który go strzyże,
Tak nie otwiera ust swoich;
33.W poniżeniu jego wyjęty został
spod prawa,
O jego rodzie któż powie?
Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje.
34. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa
i rzekł: Proszę cię o kim to prorok
mówi? O sobie samym, czy też
o kim innym?
35. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował
mu dobrą nowinę o Jezusie,
począwszy od tego ustępu Pisma.
36. A gdy tak jechali drogą, przybyli
nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto
woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym
został ochrzczony?
37. Filip zaś powiedział mu: Jeśli
wierzysz z całego serca, możesz. A
odpowiadając rzekł: Wierzę, że Jezus
Chrystus jest Synem Bożym.
38. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj,
Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Dzieje Apostolskie 8. 26 – 38

Owe wersety pokazują nam, że aby zostać ochrzczonym nie potrzebujemy żadnej szkoły biblijnej. Powinniśmy jednak mieć prawidłowe podejście – musimy zaakceptować Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Aby przekonać się jak odbywał się chrzest we wczesnych kościołach chrześcijańskich należy zajrzeć do księgi Dziejów Apostolskich.

38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się
i niechaj się każdy z was da ochrzcić
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów waszych, a otrzymacie
dar Ducha Świętego.
Dzieje Apostolskie 2. 38

18. I natychmiast opadły z oczu jego
jakby łuski i przejrzał, wstał
i został ochrzczony.
Dzieje Apostolskie 9. 18

47. Czy może ktoś odmówić wody,
Aby ochrzcić tych, którzy otrzymali
Ducha Świętego jak i my?
48. I rozkazał ich ochrzcić w imię
Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go,
aby pozostał u nich kilka dni.
Dzieje Apostolskie 10. 47 – 48

8. A Kryspus, przełożony synagogi,
uwierzył w Pana wraz z całym swoim
domem, także wielu z Koryntian,
którzy słuchali, uwierzyło
i przyjmowało chrzest.
Dzieje Apostolskie 18. 8

4. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem
upamiętania i mówił ludowi, żeby
uwierzyli w tego, który przyjdzie po
nim, to jest w Jezusa.
5. A gdy to usłyszeli zostali
Ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Dzieje Apostolskie 19. 4 – 5

Osoby chrzczone w Biblii zawsze są świadome chrztu – podchodzą do niego w wieku dojrzałym świadomie wyznając Jezusa Chrystusa. Sam Jezus ochrzczony został około trzydziestego roku życia. W Biblii nie ma ani jednego przypadku chrztu niemowląt, ponieważ jak łatwo się domyślić niemowlęta nie mogą świadomie wyznać Jezusa jako ich Pana. Na zakończenie chciałbym przedstawić kilka wersetów przybliżających nam koncept chrztu.

3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy,
ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w
śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz
z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy
jak Chrystus wskrzeszony został z
martwych przez chwałę Ojca, tak i my
nowe życie prowadzili.
5. Bo jeśli wyrośliśmy w podobieństwo
jego śmierci, wzrośniemy również w
podobieństwo jego zmartwychwstania,
List Świętego Pawła do Rzymian 6. 3 – 5

12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani
w chrzcie, w którym też zostaliście
wespół wzbudzeni przez wiarę
w moc Boga, który go wzbudził
z martwych.
13. I was, którzy umarliście w grzechach
i w nieobrzezanym ciele waszym,
wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam
wszystkie grzechy;
List Świętego Pawła do Kolosan 2. 12 – 13

21. Ona jest obrazem chrztu, który
teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem
się cielesnego brudu, lecz prośbą do
Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa.
Pierwszy list Świętego Piotra 3. 21

Mówienie językami

Od jakiegoś czasu często spotykamy się z niesamowitym zjawiskiem, jakim jest mówieniem językami. W owej nauce postaram się jak najlepiej wytłumaczyć ten fenomen. Jedynymi źródłami, na których będę się opierał będą księgi Biblii.

Co o językach mówił Jezus?

5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci , jeśli się kto
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do Królestwa Bożego.
6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest,
a co się narodziło z Ducha, Duchem jest.
7. Nie dziw się, że ci powiedziałem:
Musicie się na nowo narodzić.
8. Wiatr wieje, dokąd chce; i szum
jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd
przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym,
kto się narodził z Ducha.
Ewangelia Świętego Jana 3. 5 – 8

W oryginalnym języku Nowego Testamentu, którym jest Greka słowo „phone”, czyli „szum” użyte w 8 wersie tłumaczy się także, jako: głos lub dialekt. Wprawdzie Jezus nie mówił tam nic o językach, ale wyraźnie sugerował, że Ducha Świętego będzie można usłyszeć.

17. A takie znaki będą towarzyszyły
tym, którzy uwierzyli : w imieniu moim
demony wyganiać będą, nowymi
językami mówić będą,
18. Węże brać będą, a choćby coś
trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na
chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
19. A gdy Pan Jezus to do nich
powiedział, został wzięty w górę do nieba
i usiadł po prawicy Boga.
Ewangelia Świętego Marka 16. 17 – 19

Koniec Ewangelii Świętego Marka opisuje ostatnie słowa, jakie Jezus Chrystus wypowiedział opuszczając nasz wymiar. Są to ostatnie wskazówki, jakie nasz zbawiciel nam daję. Naprawdę warto się nad tym głębiej zastanowić.

4. A spożywając z nimi posiłek,
nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy,
lecz oczekujcie obietnicy Ojca,
o której słyszeliście ode mnie;
5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy
po niewielu dniach będziecie ochrzczeni
Duchem Świętym.
Dzieje Apostolskie 1. 4 – 5

Apostołowie oraz zebrana z nimi grupa posłuchała się polecenia Jezusa czekając na Ducha, którego to obiecał im ich Pan a o którego to nadejściu prorokowano od setek lat. Co się więc stało, gdy ów Duch Boży został im dany?

1. A gdy nadszedł dzień Zielonych
Świąt, byli wszyscy razem na
jednym miejscu.
2. I powstał nagle z nieba szum, jakby
wiejącego gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały im się języki jakby
z ognia, które się rozdzieliły i usiadły
na każdym z nich.
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem
Świętym, i zaczęli mówić innymi językami,
tak jak im Duch podawał.
Dzieje Apostolskie 2. 1 – 4

Powyższy opis wyraźnie przedstawia otrzymanie Ducha Świętego oraz Jego oddziaływanie na wierzących. Jedynym fizycznym dowodem, po którym można było stwierdzić, że osoby znajdujące się tam otrzymały Ducha było mówienie językami. Spójrzmy, co nastąpiło dalej:

44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa,
zstąpił Duch Święty na wszystkich
słuchających tej mowy.
45. I zdumieli się wierni pochodzenia
żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli,
że i na pogan został wylany dar
Ducha Świętego;
46. Słyszeli ich bowiem, jak mówili
językami i wielbili Boga. Wtedy
odezwał się Piotr:
47. Czy może ktoś odmówić wody,
aby ochrzcić tych, którzy otrzymali
Ducha Świętego jak i my?
Dzieje Apostolskie 10. 44

Powyższy fragment opisuje otrzymanie Ducha Świętego przez pogan. Warto zwrócić uwagę na wers 45 i 46 – dlaczego wierni pochodzenia żydowskiego byli pewni, że poganie otrzymali dar Ducha Świętego? Ponieważ słyszeli ich jak mówili językami i wielbili Boga.

4. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem
upamiętania i mówił ludowi, żeby
uwierzyli w tego, który przyjdzie po
nim, to jest w Jezusa.
5. A gdy to usłyszeli zostali ochrzczeni
w imię Pana Jezusa.
6. A gdy Paweł włożył na nich ręce,
zstąpił na nich Duch Święty i mówili
językami i prorokowali.
7. Było zaś wszystkich tych mężów
około dwunastu.
Dzieje Apostolskie 19. 4 – 7

Powyższy fragment opisuje otrzymanie Ducha Świętego przez uczniów Jana Chrzciciela. Można śmiało powiedzieć, że sposób, w jaki odbyło się to niesamowite wydarzenie przypomina otrzymanie Ducha na początku, czyli w Dziejach Apostolskich 2. 1 – 4, kiedy to wszyscy mówili językami i prorokowali. Na zakończenie chciałbym przedstawić wam jedną z moim zdaniem najciekawszych przepowiedni Starego Testamentu mówiącą o językach. Chciałbym tu przypomnieć, że mówienie językami rozpoczęło się pięćdziesiąt dni po śmierci Jezusa Chrystusa a owe proroctwo pochodzi z około siedemset pięćdziesiątego roku przed jego narodzeniem.

11. Zaiste przez jąkających się
i mówiących obcym językiem
przemówi do tego luku ten,
12. Który im rzekł: To jest odpoczynek,
dajcie odpoczynek zmęczonemu,
i to jest wytchnienie!
Lecz nie chcieli słuchać.
13. Dlatego dojdzie ich słowo Pana:
przepis za przepisem, przepis za
przepisem,
nakaz za nakazem, nakaz za
nakazem
trochę tu, trochę tam –
aby idąc padli na wznak
i potłukli się,
uwikłali się i zostali złapani.
Księga Izajasza 28. 11 – 13

Pozytywne myślenie

Pewnego razu dwoje ludzi podczas przechadzki ulicą zauważyło leżące na chodniku sto złotych. Młodszy powiedział do starszego „spójrz oto sto złotych wystarczy się tylko schylić i jest twoje”. Starszy kolega powstrzymał go mówiąc „daj sobie spokój, gdyby to było prawdziwe sto złotych ktoś inny już dawno by je podniósł”. Poszli więc dalej zostawiając banknot na chodniku. Wielu z nas miało w życiu wiele ciężkich sytuacji i po jakimś czasie przestajemy wierzyć, że i nam może się przydarzyć coś wyjątkowo dobrego. W momencie w którym dostajemy Ducha Świętego wkraczamy w nowy wymiar-wymiar duchowy w którym pewne dotychczasowe zasady nie mają prawa bytu. Pozytywne myślenie znaczy tu zdanie sobie sprawy, że teraz jestem nowy, że słałem się obywatelem nowego królestwa, którym to jest Królestwo Boże, że starego człowieka z jego starym rozumowaniem muszę zostawić za sobą, że przede wszystkim będę żył wiecznie. Nawet w świecie ludzi niewierzących zauważono ową zasadę, którą to za grube pieniądze nauczają trenerzy biznesowi jak i sportowi. Jezus Chrystus podarował nam owe zasady abyśmy żyli szczęśliwie, gdyż szczęśliwy chrześcijanin świeci Jego światłem i w wyniku tego jest lepszym świadectwem dla niewierzących niż nieszczęśliwy chrześcijanin. Biblia pisze:

17:22 - Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Przypowieści Salomona 17. 22

Chcesz być zdrowy myśl pozytywnie. Porzuć stare doświadczenia i skup się na nowym życiu w Jezusie, co oczywiście nie znaczy, że wszystko zawsze będzie wesołe i bezproblemowe, ale pomimo tego powinieneś mieć pozytywną postawę, bo przecież jesteś synem Boga, który to jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie i poza nim.

4:4 - Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
4:5 - Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko.
4:6 - Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
4:7 - A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
4:8 - Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
List Świętego Pawła do Filipian 4. 4-8

Święty Paweł prawie że nakazuje nam aby się radować czyli po prostu być dobrej myśli. Radzi nam także abyśmy myśleli o pozytywnych rzeczach, ponieważ takie myślenie wpływa na nasze samopoczucie. Zastanów się ile czasu spędzasz przed telewizorem, ile tam zła, które uważasz za coś normalnego ponieważ już się do tego przyzwyczaiłeś. Nie wspomnę już o grach komputerowych. Nie sugeruję aby totalnie porzucić media publiczne ale sugeruję wybiorczość. Biblia mówi, że człowiek zbiera to co sieje, czyli siejąc negatywną telewizję będziesz ją zbierał.

6:7 - Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.
List Świętego Pawła do Galacjan 6. 7

Gdy masz problemy z pozytywnym myśleniem zacznij siać pozytywne myślenie a będziesz je zbierał może nie od razu, gdyż każde nasienie potrzebuje czasu aby wydać owoc. Zacznij powoli zauważać pozytywne rzeczy wokoło ciebie, które może niekoniecznie są naokoło ciebie w dużych ilościach ale zaczynając siać pozytywność wkrótce zauważysz jej wzrost. Jeżeli ciężko ci być pozytywnym pomódl się o to aby być pozytywnym a Bóg na pewno pokaże ci jak osiągnąć ów cel.

Wiara także jest formą pozytywnego myślenia. Modlisz się i wierzysz, że Bóg wysłucha twojej modlitwy ponieważ bez wiary modlitwa ma znikomą siłę.

11:6 - Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
List Świętego Pawła do Hebrajczyków 11. 6

Jezus Bogiem czy bogiem?

Wiele osób nurtuje pytanie: czy Jezus jest Bogiem. Biblia naturalnie odpowiada na owo pytanie z niesamowitą klarownością. W przedstawionych poniżej wersetach Pisma Świętego chcielibyśmy przedstawić niektóre fragmenty oraz wypowiedzi samego Jezusa potwierdzające Jego Boskość.

10:25 - Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie;
10:26 - Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.
10:27 - Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
10:28 - I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
10:29 - Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
10:30 - Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
10:31 - Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować.
10:32 - Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
10:33 - Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.
Ewangelia Świętego Jana 10

5:17 - A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam.
5:18 - Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.
Jan 5

8:56 - Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
8:57 - Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
8:58 - Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
Jan 8

2:5 - A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
2:6 - A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich:
2:7 - Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
Marek 2

20:28 - Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
20:29 - Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Jan 20

1:1 - Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
1:2 - Ono było na początku u Boga.
1:3 - Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
1:4 - W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
1:5 - A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
1:6 - Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.
1:7 - Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.
1:8 - Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.
1:9 - Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
1:10 - Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
1:11 - Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
1:12 - Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
1:13 - Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
1:14 - A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Jan 1

12:10 - Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Księga Zachariasza 12.10

Oddawanie czci Jezusowi

5:23 - Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.
5:24 - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
Jan 5

8:19 - Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Jan 8

14:1 - Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
Jan 14

14:8 - Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
14:9 - Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?
Jan 14

Jezus w listach Świętych

9:5 - Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Rzymian 9

2:6 - Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
2:7 - Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
2:8 - Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
2:9 - Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
2:10 - Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
2:11 - I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Filipian 2

1:15 - On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
1:16 - Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
1:17 - On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
Kolosan 1

2:9 - Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości
Kolosan 2

2:13 - Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,
Tytus 2

1:8 - Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
1:9 - Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
Hebrajczyków 1

5:20 - Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Pierwszy Jan 5

Jak się modlić

Modlitwa to naturalnie pewnego rodzaju dyskusja ze stwórcą. Mogą być to prośby, ale naturalnie może być to po prostu dyskusja. Bóg jest naszym ojcem i musimy pamiętać o komunikowaniu się z Nim. Dobrze wiemy, że bez komunikacji pomiędzy ludźmi nie ma zadowalających związków, co oczywiście odbija się na wielu innych aspektach ich życia. Nasz związek z Bogiem działa na podobnych zasadach-modlitwa zbliża nas do Niego i powoduje, że rośniemy w wierze. Daniel modlił się trzy razy dziennie, Dawid natomiast siedem razy dziennie. Chcesz mieć niesamowity związek z Jezusem rozmawiaj z nim tak często jak to możliwe.

5:16 - Zawsze się radujcie.
5:17 - Bez przystanku się módlcie.
5:18 - Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
1 List Świętego Pawła do Tesaloniczan 5. 16-18

Nie mówimy tu oczywiście o powtarzaniu tej samej modlitwy kilka razy. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział:

6:7 - A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
Ewangelia Świętego Mateusza 6. 7

Musimy także pamiętać, że modlitwa „Ojcze nasz” dana była ludziom przed wylaniem Ducha Świętego, kiedy nie było jeszcze daru języków i w związku z tym nie możliwe było jeszcze modlenie się językami. Modlitwa owa podobnie jak i Psalmy są jednymi z wielu przykładów modlitw, gdzie wierni po prostu rozmawiają ze stwórcą, otwierając przed nim swoje serce lub też śpiewają mu pieśni, które także są formą modlitwy. Jak już wcześniej wspomniałem każdy chrześcijanin powinien mieć mocno rozwinięte życie modlitewne, nie zważając na to czy czasami źle się czuje czy też nie ma ochoty na modlitwę. W takiej właśnie sytuacji powinien się modlić szczególnie ponieważ oznacza to, że ciało zaczyna górować nad Duchem. Jezus opowiedział o tego typu sytuacjach ciekawą przypowieść:

4:21 - I mówił im: Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Ewangelia Świętego Marka 4. 21

Korzec symbolizuje życie doczesne, łóżko natomiast symbolizuje lenistwo duchowe przez które możemy stracić wiele błogosławieństw oraz światła które jest w nas. Jeżeli chodzi o modlitwę językami, Pismo Święte daje nam wyraźne wskazówki na ten temat z których to niektóre przytoczymy. Modlenie się językami nazywane jest także modlitwą w Duchu Świętym:

8:26 - Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 8:27 - A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. List Świętego Pawła do Rzymian 8.26-27

oraz:

14:16 - Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? 1 List Świętego Pawła do Koryntian 14. 16

Modląc się w Duchu Świętym nie znamy znaczenia słów, które wypowiadamy jedynie Bóg wie o co się modlimy. Jak często jednak powinniśmy modlić się językami?

6:18 - W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych List Świętego Pawła do Efezjan 6. 18

Święty Paweł nie pisze aby modlić się językami co drugi lub trzeci dzień, ale w każdej modlitwie, czyli jak zapewne nie będzie nam ciężko zauważyć, że poleca on nam modlić się językami codziennie lub też kilka razy dziennie.

Święty Paweł pisze:

14:18 - Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię, niż wy wszyscy; 1List Świętego Pawła do Koryntian 14. 18

Możemy śmiało powiedzieć, że Święty Paweł przywiązywał wagę do modlitwy językami. A jeżeli on to i my powinniśmy to także rozważyć.

1:20 - Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, List Świętego Judy 1. 20

Chcesz budować się w wierze módl się językami. Wyobraź sobie dom, który budujesz cegłówka po cegłówce, każdego dnia jest coraz większy pomimo, iż niekoniecznie jest to widoczne. Patrząc na ów dom co kilka miesięcy widzisz wyraźne zmiany ponieważ sam na nie zapracowałeś. Modlitwa w Duchu Świętym to dokładnie to samo w wymiarze duchowym. Będziesz się modlił językami będziesz rósł w wierze-nie będziesz się modlił językami nie będziesz rósł. To ty wybierasz poziom duchowości na jakim chcesz żyć. Wybór należy do ciebie.

Kościoły objawienia
KOŚCIÓŁ W… JEZUS W WIZJI ŚW.JANA CECHY POZYTYWNE KOŚCIOŁA CECHY NEGATYWNE KOŚCIOŁA ŻĄDANIA POPRAWY GROŹBA W WYNIKU ODRZUCENIA POPRAWY OBIETNICA DLA KOŚCIOŁA
EFEZIE Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. trud, wytrwałość, cierpliwość, zdolność rozróżniania prawdzi-wych od fałszywych apostołów, anty nikolaityzm utrata motywacji oraz wizji Jezusa Chrystusa Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, spełniaj uczynki takie jak pierwej Przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.
SMYRNIE Pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył Pomimo biedy bogaci duchowo, znoszący cierpienia dla Jezusa. NIE MA NIE MA NIE MA korona żywota, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.
PERGA-MIE Ten, który ma ostry miecz obosieczny wiara w najcięższych warunkach, odwaga nieczystość doktrynalna-tolerowanie nauk Balaama i nikolaitów upamiętaj się Będę z nimi walczył mieczem z ust moich otrzymanie ukrytej manny oraz białego kamyka z nowym imieniem
TIATYRZE Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu uczynki, miłość, wiara, wytrwałość, ciągłe rośnięcie w wierze przymykanie oczu na nieczystość doktrynalną-akceptacja fałszywej prorokini Izebel upamiętaj się ucisk oraz zgładzenie nieposłusz–nych władza nad poganami oraz otrzymanie gwiazdy porannej
SARDES Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd nie skalało się jedynie kilka osób Niezadowo-lenie z uczynków, brak wiary oraz wizji bądź czujny i utwierdź to Co pozostało-inaczej wszystko przepadnie Jezus przyjdzie jakzłodziej – nie wiadomo kiedy białe szaty, imię w księdze żywota, wyznanie imienia wiernych przed Bogiem
FILADEL-FII ma klucz Davida, Ten, który otwiera a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka a nikt nie otworzy. Dochowanie wierności Bogu i wytrwałość w wierze pomimo małej mocy NIE MA NIE MA NIE MA Górowanie nad wrogami, pomoc w godzinie próby, bycie filarem w świątyni Boga, nowe imię
LAODY-CEI Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. NIE MA ani zimny, ani gorący- nie traktowanie Boga poważnie, duma poszukuj bogactwa duchowego zamiast bogactwa tego świata, bądź gorliwy, upamiętaj się wypluję cię z ust moich przebywaniew obecności Boga, siedzenie wraz z Jezusem na tronie Ojca

Siedem kościołów Objawienia Świętego Jana 2 to symbol siedmiu kościołów w historii – każdy kościół jest charakterystyczny dla jednej z epok w historii. Symbolizują one także siedem rodzajów kościołów w tej samej epoce. Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach Laodycea to najczęściej spotykany kościół. Do jakiego kościoła ty należysz? Warto przestudiować ową tabelę i wyciągnąć z niej wiele ciekawych wniosków.

Spotkania chrześcijańskie

Po chrzcie świętym oraz otrzymaniu Ducha Świętego stajemy się częścią kościoła Jezusowego, czyli jak to Biblia nazywa członkami ciała Chrystusa w którym każdy z nas ma swoje zadanie. Osoby, które po nawróceniu nie chcą uczęszczać na spotkania popełniają błąd, który gdy uparcie kontynuowany może prowadzić do stania się jak to Biblia nazywa „rozbitkami w wierze”. Pismo Święte ostrzega nas przed tego typu zachowaniami:

10:24 - I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,
10:25 - Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
List Świętego Pawła do Hebrajczyków 10. 24-25

Chrześcijaństwo to wspólnota, gdzie wierni współżyją z sobą w miłości oraz wspólnej akceptacji. Nie można powiedzieć, że jest się uczniem Jezusa Chrystusa omijając którąś z Jego nauk. Zbierając się na spotkaniach uczymy się razem jak iść w Duchu Świętym poprzez studiowanie Biblii. Wyobraźcie sobie studenta, który nie chodzi na zajęcia. Czy ów student będzie gotów stawić się na egzamin końcowy? Nie będzie nawet w stanie napisać prostej kartkówki. Tego typu osoby przyrównane są w Biblii do kozłów ponieważ kozły w przeciwieństwie do owiec nie żyją w stadach. Każda koza idzie w swoją stronę nie zwracając uwagi na inne.

25:31 - A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
25:32 - I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
25:33 - I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.
Ewangelia Świętego Mateusza 25. 31-33

Poruszając kwestię ciała Jezusowego jako zboru Pismo Święte pisze:

10:16 - Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?
10:17 - Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
1 List Świętego Pawła do Koryntian 10. 16-17

oraz:

12:12 - Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;
12:13 - Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
12:14 - Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
12:15 - Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?
12:16 - A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała?
12:17 - Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
12:18 - Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.
12:19 - A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
12:20 - A tak członków jest wiele, ale ciało jedno.
12:21 - Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
1 List Świętego Pawła do Koryntian 12. 12-21

Każdy członek kościoła ma jakieś zadanie w zborze, którego czasem nawet nie jest świadom ponieważ wykonuje swoją powinność naturalnie. Bóg nie będzie oczekiwał od nas więcej niż możemy zrobić-On wie najlepiej do czego odpowiednia osoba nadaje się najlepiej. Apostołowie, Maryja oraz inni uczniowie Jezusa aby otrzymać Ducha Świętego musieli zebrać się w Jeruzalem dokładnie jak nakazał Jezus:

1:4 - A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;
1:5 - Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Dzieje Apostolskie 1. 4-5

Chrystus nie powiedział im, aby oczekiwali Ducha Świętego w swoich domach ale wskazał miejsce gdzie wszyscy powinni byli się zebrać. Jest to pierwszy w Piśmie Świętym przykład spotkania chrześcijańskiego na którym to wierni otrzymują Ducha Świętego, którego dowodem otrzymanie jest mówienie językami. Otrzymują oni także dary proroctw, które są niezbędne w duchowym wzroście zboru. Bóg wyposaża pierwszy zbór chrześcijański tak samo jak i dzisiejszy w niezbędne „narzędzia” głoszenia wiary jakimi to są wyżej wymienione dary.

Sabat

Sabat w Starym Testamencie miał za zadanie przypominać ludziom o Stwórcy. Podobnie jak i Bóg odpoczął siódmego dnia tak i ludzie powinni odpoczywać jako znak uległości oraz szacunku dla Niego. W Piśmie Świętym istnieje różnica pomiędzy sabatem Starego Testamentu a sabatem Nowego Testamentu. W Starym Testamencie był to siódmy dzień – w Nowym Testamencie spotykamy się z zupełnie nowym konceptem. Wierzący mają obowiązek czcić Boga codziennie poprzez Ducha Świętego, który nazwany został także odpoczynkiem, czyli dokładnie tym czym był sabat. W czasach Starego Testamentu kapłani nie rozumieli konceptu sabatu dlatego też nie byli w stanie zgodzić się z Jezusem, który otwarcie ich krytykował-sabat jest dla człowieka a nie człowiek dla sabatu. Spójrzmy co na ten temat mówi Biblia.

Sabat w Starym Testamencie:

5:12 - Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg.
5:13 - Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę,
5:14 - Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty.
5:15 - Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu.
5 Księga Mojżeszowa 5. 12-15

Izrael podczas sabatu czcił Boga. Dzisiaj w epoce Ducha Świętego mamy obowiązek czcić Boga codziennie pamiętając, że wykupił nas on z niewoli tego świata podobnie jak kiedyś wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej.

31:14 - Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu.
31:15 - Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć.
31:16 - Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.
31:17 - Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął.
2 Księga Mojżeszowa 31. 14-17

W dzisiejszych czasach na szczęście nikogo się nie zabija w wyniku złamania Staro Testamentowego sabatu. Zaprzestając jednak czczenia Boga nasza wiara i zapał zanika co może doprowadzić do duchowej śmierci.

16:31 - Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna.
3 Księga Mojżeszowa 16. 31

W Starym Testamencie sabat jest odpoczynkiem, w Nowym Testamencie natomiast Duch Święty jest naszym odpoczynkiem. Otrzymując więc Ducha Świętego możemy prawidłowo obchodzić sabat. Prorok Izajasz prorokował o wylaniu Duch Świętego, który w proroctwie nazwany był odpoczynkiem.

28:11 - Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten,
28:12 - Który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać.
Księga Izajasza 28. 11-12

19:30 - Będziecie przestrzegać moich sabatów i będziecie moją świątynię zbożnie czcić; Jam jest Pan.
3 Księga Mojżeszowa 19.30

Izrael miał nakaz od Pana aby czcić świątynię. W dzisiejszych czasach świątynią Boga jesteśmy a każdy z nas jest cegłą w owej świątyni. Dbanie o siebie jak i o naszych braci na pewno należy do wypełniania sabatu o którym mówił Jezus Chrystus. Sabat w Nowym Testamencie:

2:14 - Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
2:15 - Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.
2:16 - Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
2:17 - Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.
List Św. Pawła do Kolosan 2. 16-17

8:1 - Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
8:2 - Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.
List Św. Pawła do Rzymian 8. 1-2

W powyższych wersetach wyraźnie widać, że przestrzeganie starotestamentowego sabatu jak i prawa zostało zamienione na sabat i prawo duchowe.

1:12 - Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat.
Dzieje Apostolskie 1. 12

W czasach Starego Testamentu nie wolno było podróżować podczas sabatu. Powyższy werset ukazuje starotestamentowy sabat w nowym świetle.

Duch Święty

Co Biblia mówi na temat Ducha Świętego? W tej nauce chcielibyśmy przytoczyć wersety z Biblii do samodzielnego rozważania.

Ewangelia św. Mateusza

3:11 Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Ewangelia św. Marka

16:15 I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
16:17 A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
16:18 Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
16:19 A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.
16:20 Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.

Ewangelia św. Łukasza

11:9 A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
11:10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
11:11 Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża?
11:12 Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?
11:13 Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Ewangelia św. Jana

1:33 I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym.

Ewangelia św. Jana

3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
3:4 Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
3:5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do Królestwa Bożego.
3:6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
3:7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
3:8 Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

Ewangelia św. Jana

4:13 Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie;
4:14 Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.

4:23 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
4:24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Ewangelia św. Jana

6:35 Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.

Ewangelia św. Jana

7:37 A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
7:38 Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
7:39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.

Ewangelia św. Jana

14:15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.
14:16 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki -
14:17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

14:25 To wam powiedziałem z wami przebywając.
14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem

Ewangelia św. Jana

16:7 Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

16:13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Dzieje Apostolskie

1:4 A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;
1:5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
1:6 Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?
1:7 Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,
1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie

2:3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
2:4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

2:32 Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy;
2:33 Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.
2:34 Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
2:35 Aż położę nieprzyjaciół twych podnóżkiem stóp twoich.
2:36 Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
2:37 A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?
2:38 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
2:39 Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

Dzieje Apostolskie

5:29 Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
5:30 Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie,
5:31 Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.
5:32 A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.

Dzieje Apostolskie

8:14 A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana,
8:15 Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego.
8:16 Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
8:17 Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
8:18 A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze
8:19 I powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego.
8:20 A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży.

Dzieje Apostolskie

10:44 A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.
10:45 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego;
10:46 Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr:
10:47 Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?
10:48 I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.

Dzieje Apostolskie

11:13 Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: Poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem,
11:14 A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój.
11:15 A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku.
11:16 I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.

Dzieje Apostolskie

19:1 Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów,
19:2 Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.
19:3 Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.
19:4 Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
19:5 A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
19:6 A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

List św. Pawła do Rzymian

5:5 A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

List św. Pawła do Rzymian

8:1 Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 8:2 Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.

8:8 Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
8:9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
8:10 Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
8:12 Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała.
8:13 Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.
8:14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
8:15 Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
8:16 Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

2:9 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
2:10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.
2:11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.
2:12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.
2:13 Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.
2:14 Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

3:16 Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

6:11 A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

6:19 Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

10:1 A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.
10:2 I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,
10:3 I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
10:4 I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

12:13 Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

14:2 Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.

14:14 Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja.
14:15 Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.
14:16 Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz?
14:17 Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje.

Drugi list św. Pawła do Koryntian

1:21 Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
1:22 Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.

List św. Pawła do Galacjan

3:2 Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?

3:14 Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

List św. Pawła do Efezjan

1:13 W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
1:14 Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

List św. Pawła do Efezjan

2:18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
2:19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,
2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
2:21 Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,
2:22 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

List św. Pawła do Efezjan

4:30 A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

List św. Pawła do Tytusa

3:5 Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
3:6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,

Pierwszy list św. Piotra

1:2 Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.

Pierwszy list św. Jana

3:24 A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Szatan a Biblia

Bardzo częstymi naukami w ówczesnych kościołach chrześcijańskich są nauki o niesamowitej mocy szatana i jego kontroli nad członkami kościoła. Doktryny tego typu bardzo często wykorzystywane są do usprawiedliwiania swoich słabości oraz po prostu do zastraszania wiernych. Kościół katolicki przez ponad 1500 lat używał owych technik zastraszania aby wyłudzać pieniądze oraz budzić strach. W dzisiejszych czasach z przykrością musimy stwierdzić, że wiele spośród współczesnych kościołów przejęło owe nauki, które jak za chwilę się przekonamy nie mają oparcia w Piśmie Świętym. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego zamiast ufać Bogu i temu co On ma na ten temat do powiedzenia ufamy historiom, których głównym źródłem są zabobony oraz wymyślone opowieści. W tym krótkim studium bazowanym wyłącznie na Biblii obalimy kilka mitów krążących od kilku wieków.

Czy szatan zna nasze myśli?

Aby odpowiedzieć na to pytanie zajrzyjmy do Księgi Daniela.

2:1 - W dwunastym roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł.
2:2 - I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen; i przyszli, i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen.
2:3 - Wtedy król rzekł do nich: Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen.
2:4 - Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: Królu, żyj na wieki! Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go.
2:5 - A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: Mój wyrok jest wydany: Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu.
2:6 - Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki, i wielką cześć; opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go!
2:7 - Wtedy po wtóre odpowiedzieli, mówiąc: Niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy.
2:8 - Lecz król odpowiedział, mówiąc: Wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany.
2:9 - Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was: Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią; przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć.
2:10 - Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: Nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla; jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka.
2:11 - To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi.
2:12 - Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał, i kazał stracić wszystkich magów babilońskich.
2:13 - A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy.
2:14 - Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich.
2:15 - Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy: Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi.
2:16 - Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu.
2:17 - Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom: Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi,
2:18 - Aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi.
2:19 - Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios.
2:20 - I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc.
2:21 - On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu.
2:22 - On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość.
2:23 - Ciebie, Boże moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy; oznajmiłeś nam sprawę króla.
2:24 - Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego: Nie wytracaj magów babilońskich! Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen.
2:25 - Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: Znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen.
2:26 - I odezwał się król, i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go?
2:27 - Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy.
2:28 - Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie:
2:29 - Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie.
2:30 - Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca.
2:31 - Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.
2:32 - Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,
2:33 - Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.
2:34 - Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
2:35 - Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
2:36 - Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:
2:37 - Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,
2:38 - W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,
2:39 - Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.
2:40 - Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
2:41 - A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą.
2:42 - A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.
2:43 - A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.
2:44 - Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,
2:45 - Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
2:46 - Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.
2:47 - Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.
2:48 - Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich.
Księga Daniela 2.1-48

Prorocy Baala nie byli w stanie opowiedzieć snu Nebukadnesara ponieważ ich bóg czyli Baal (Baal z Ur lub po prostu Belzebub) nie był w stanie tego zobaczyć, natomiast dla Boga Daniela nie był to żaden problem. Jest to jedna z wielu opowieści Starego Testamentu o tej tematyce. Szatan w takich sytuacjach może próbować ale o ostatecznym wyniku decyduje Bóg.

Czy należy być uważnym? Słowo Boga pisze:

4:26 - Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
4:27 - Nie dawajcie diabłu przystępu.
List Świętego Pawła do Efezjan 4.26-27

Gniewając się na ludzi i nie wybaczając im przestajemy być posłuszni Słowu Boga przez co oddalamy się od Niego. W przeciwnym wypadku nie jesteśmy zagrożeni, czyli ów wers tyczy się tych, którzy nie są posłuszni Bogu. oraz

4:7 - Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
List Świętego Jakuba 4.7

Ów wers jest w swojej formie podobny do wersu wyżej wymienionego. Osoba, którą diabeł nękał nie poddała się jeszcze Bogu. Poddając się Bogu przeciwstawiamy się szatanowi co sprawia, że ów ucieka. Ciekawym jest fakt, że Jakub pisze o ucieczce-nie o zwykłym odejściu. Uciekamy od tego, kogo zazwyczaj się bardzo boimy, także Chrześcijanin nie może bać się Szatana ponieważ to szatan boi się Chrześcijanina. oraz

5:8 - Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.
Pierwszy list Świętego Piotra 5.8

Bądźcie trzeźwi, czyli nie zapędzajcie się w cokolwiek co nie jest zgodne z Ewangelią ponieważ na takich czai się wróg. Jeżeli jesteś trzeźwy nie masz czego się bać, gdyż wilki lub lwy atakują najsłabsze zwierzęta ze stada, które to powinny być ochraniane przez mocniejsze zwierzęta co niestety nie zawsze jest wykonywane, gdyż doktryny niektórych kościołów chrześcijańskich nie zawsze są prawidłowe.
oraz

6:11 - Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
6:12 - Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
List Świętego Pawła do Efezjan 6. 11-12

Prowadzimy bój z nadziemskimi władzami, który to już jest wygrany(wytłumaczone poniżej). Jesteśmy po wygranej stronię i naszym zadaniem bojowym jest ratować pogrążonych we świecie. Nie skupiaj się na szatanie, który i tak już jest przegrany a skup się na Bogu. Spoglądając na świat nie szukaj szatana a spójrz na piękno stworzone przez Boga ponieważ w Nim jest cała moc.

Czy szatan może być w kilku miejscach w tym samym czasie?

1:6 - Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.
1:7 - I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz.
Księga Joba 1. 6-7

W owym fragmencie wyraźnie widać, że szatan nie potrafi tego co Bóg, który to jest we wszystkich miejscach w każdym czasie. Bóg jest Istotą dla której nie istnieje nawet czas. Szatan natomiast jest związany w czasoprzestrzeni.

Czy można mieć pakt z Szatanem?
Jezus Chrystus powiedział:

8:44 - Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Ewangelia Świętego Jana 8. 44

Wyobraź sobie, że pracujesz dla kogoś, kto jest najbardziej utalentowanym na świecie kłamcą, oszustem, krzywoprzysięzcą, kogoś, kto nienawidzi cię z całego swego złego serca itp. Czy sądzisz, że ów człowiek dotrzymał by danych tobie obietnic? Wątek paktu z szatanem dobrze sprzedaje się w Hollywood ale w rzeczywistości jest to słaba inwestycja jeżeli w ogóle możliwa. Szatan nienawidzi wszystkich ludzi-także satanistów.

Czy należy się bać szatana?
Sporo osób w dzisiejszym świecie drży przed szatanem nie zdając sobie sprawy, że to przecież Bóg orkiestruje wszystko. Jeżeli chcesz się bać siły wyższej, bój się Boga, którego to boi się szatan:

2:19 - Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. List Świętego Jakuba 2. 19

oraz:

8:31 - Tedy go demony prosiły, mówiąc: Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń.
8:32 - I rzekł im: Idźcie! A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach.
Ewangelia Świętego Mateusza 8. 31-32

Jezus Chrystus posiada absolutną moc nad wszystkimi mocami. Jeżeli Jemu służysz nie musisz się niczego ani nikogo bać, ponieważ On wyzwolił cię od jakiegokolwiek strachu.

Jaką moc nad szatanem ma Jezus oraz jego uczniowie?

16:16 - Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 16:17 - A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 16:18 - Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ewangelia Świętego Marka 16. 16-18

Chrześcijanie mają niesamowitą moc daną im od Boga której to niestety bardzo często nie są świadomi. W wyniku błędnych doktryn kościelnych i nieprawidłowego nauczania nie są w stanie pełnej świadomości oraz gotowości do służenia swemu Panu. W prawdziwym kościele chrześcijańskim wszystkie ze znaków wymienionych w Ew. Św . Marka 16 powinny być obecne.

2:13 - Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. 2:14 - Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego. 1 List Świętego Jana 2. 13-14

W Biblii napisane jest, że młodzi zwyciężyli złego, czyli jak nie trudno zauważyć jest to czas przeszły, czyli już jest po bitwie-dokonało się. Warto zwrócić uwagę na to, że określenie „zwyciężyliście złego” powtarza się dwa razy pod rząd co w Piśmie Świętym często używane jest w bardzo istotnych doktrynach często lekceważonych przez tamtejsze zbory. Jezus Chrystus także używał tego typu formy powtórzeń aby podkreślić wagę danej nauki.

Czy chrześcijanin może być opętany przez szatana?
Biblia pisze:

4:4 - Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Pierwszy list Świętego Jana 4.4

Ten, który jest na świecie to oczywiście szatan, który nie ma dostępu do osób napełnionych Duchem Świętym ponieważ to one mają moc aby go wyganiać. Większy jest Ten czyli Duch Święty, który to mieszka w chrześcijanach. Wyganianie demonów opisane jest tylko w Nowym Testamencie w przypadku ludzi niewierzących. Jeżeli w twoim kościele odbywają się tego typu praktyki, czyli wyganianie demonów z członków kościoła, powinieneś zdecydowanie przemyśleć czy to co się dzieje na pewno pokrywa się z Biblią. Jednym z najlepszych kłamstw szatana jest przekonanie chrześcijan o swojej potędze przemilczając fakt, że to przecież on został wygnany przez Boga.

28:18 - A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Świętego Mateusza 28. 18

Jezus Chrystus ma władzę absolutną przez co jego uczniowie czyli Chrześcijanie w żaden sposób nie mogą być opętani-jest to niemożliwe oraz nielogiczne. Biblia przedstawia o wiele więcej sytuacji ukazujących wyższość Jezusa nad szatanem. Bóg nakazuje nam w swoim słowie aby się radować i szukać Go wszędzie. Doszukując się wszędzie szatana tracimy radość życia dzięki której to jesteśmy dobrymi świadkami Pana. Pamiętaj bitwa została wygrana, więc raduj się i z ową radością i entuzjazmem głoś Ewangelię. Amen.

Maryja - matka Jezusa

Wielu ludzi zarówno Protestantów jak i Katolików wierzy w koncept maryjny pomimo , iż nigdy nie dostarczono wystarczających dowodów z Biblii o prawidłowości owego konceptu. Wiara w to polega bardziej na powielaniu religijnych rytuałów, z którymi owe osoby zostały zaznajomione od dziecka i nad którymi to nie zastanawiano się głębiej. Na szczęście istnieją ludzie, którzy szczerze szukają Boga badając dokładnie jego słowo. Porzucają oni wpojone im dogmaty i obrzędy religijne dla prawdziwych nauk Jezusa Chrystusa. Ów list jest porównaniem doktryny katolickiej dotyczącej Maryi ze słowami Jezusa oraz jego Apostołów zapisanymi w Biblii.

Maryja zawsze dziewicą?
Według nauk katolickich podczas porodu Jezusa i po nim Maryja pozostała dziewicą. Według nauk Nowego Testamentu wygląda to nieco inaczej.

13:54 - A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce?
13:55 - Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?
13:56 - A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko?
Ewangelia Świętego Mateusza 13.54-56

1:19 - A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego
List Św. Pawła do Galacjan 1.19

7:3 - Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz.
7:4 - Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu.
7:5 - Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.
Ewangelia Świętego Jana 7.3-5

Po przeczytaniu owych wersetów naturalnie nasuwają się wnioski:
1. Po narodzeniu się Jezusa z dziewicy Maryja i Józef mieli co najmniej sześcioro dzieci
2. W oryginale słowo „bracia” tłumaczone z Greki (która jest oryginalnym językiem Nowego Testamentu) brzmi „adelphos” i oznacza ono po prostu „bracia”. Katoliccy tłumacze twierdzą, że słowo to może także znaczyć „krewni”. Słowo kuzyn w Nowym Testamencie to „suggenes” co można zobaczyć w Ewangelii Świętego Łukasza 1.58.
1:58 - I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.
3. ”Bracia” w Ewangelii Świętego Jana są jak najbardziej naturalnymi braćmi Jezusa. Najwyraźniej na początku nie wierzyli oni w Jezusa.
4. Po porodzie dziecka Maryja nie mogła by pozostać dziewicą z przyczyn naturalnych.

Doktryna niepokalanego poczęcia

Doktryna katolicka uczy, że Maryja podobnie jak Jezus została niepokalanie poczęta. W Piśmie Świętym nie ma jakichkolwiek wskazówek aby tak było. Wygląda na to, że jest to jedna z tych nauk, które nie mają żadnego oparcia o Biblię.

Czy Maryja jest mediatorką pomiędzy Bogiem a człowiekiem?

Modlitwa do Maryi jest jedną z podstawowych modlitw katolickich co oczywiście sugeruje, że jest ona formą bóstwa . Księża katoliccy zachęcają do owej modlitwy wierząc, że przez Maryję i jej wstawiennictwo dotrzemy do Jezusa. Biblia wyraźnie uczy:

2:5 - Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
2:6 - Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
Pierwszy list Św. Pawła do Tymoteusza 2.5-6

Jak widać Biblia wyraźnie opisuje kto jest pośrednikiem i dlaczego. Ani Maryja ani żaden święty nie może wysłuchać modlitw wierzących ponieważ pośrednik jest tylko jeden - Jezus Chrystus.
Jezus powiedział:

14:6 - Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Ewangelia Św. Jana 14.6

Uwielbienie Maryjne

Uwielbienie Maryi w kościele katolickim uzasadnia się wypowiedzią:

11:27 - A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Ewangelia Św. Łukasza 11.27

Pomija się jednak to co powiedział Jezus w następnym wersie.

11:28 - On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Jezus Chrystus nie akceptuje wypowiedzi owej kobiety, zamiast tego wyraźnie kładzie nacisk na słuchanie jego słowa. Wydarzenie w świątyni w Ewangelii Św. Łukasza ukazuje Maryję jako omylną osobę co mija się z nieomylnością Jezusa.
2:48 - I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie.
2:49 - I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?
2:50 - Lecz oni nie rozumieli
tego słowa, które im mówił. Ewangelia Św. Łukasza 2.48-50

Jezus nie widział w Maryi istoty boskiej co przedstawione jest wyraźnie w Ewangelii Św. Marka.

3:31 - Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać.
3:32 - A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.
3:33 - I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?
3:34 - I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
3:35 - Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
Ewangelia Św. Marka 3.31-35

Rada Maryi dla ciebie

Biblia ukazuje ją jako oddaną oraz bogobojną osobę, którą Bóg wybrał na matkę dla Jezusa.

1:28 - I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ewangelia Św. Łukasza 1.28

Podczas ślubu w Kanie Galilejskiej matka Jezusa dała osobom posługującym dobrą radę:

2:5 - Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie! Ewangelia Św. Jana 2.5

Jeżeli mamy do szacunek do wiary oraz oddania Maryi powinniśmy posłuchać jej rady i czynić to czego Jezus od nas wymaga.

Maryja otrzymuje Ducha Świętego

Po wniebowstąpieniu Jezusa Maryja należała do grupy 120 osób, które podczas Święta Pięćdziesiątnicy czekały w Jerozolimie na otrzymanie Ducha Świętego.

1:14 - Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego. Dzieje Apostolskie 1.14

Matka Jezusa jak i Apostołowie czekali tam na Ducha Świętego – świadczy to, że wszyscy musieli owego Ducha otrzymać gdyż nikt z nich nie był idealny.

2:1 - A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2:2 - I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
2:3 - I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
2:4 - I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
Dzieje Apostolskie 2.1-4

Otrzymując Ducha Świętego Maryja stała się prawdziwą Chrześcijanką i wraz z zebranymi tam osobami stała się dziedziczką życia wiecznego. Jest to ostatni zapis Biblijny z jej życia gdyż jej imię nie pojawia się już więcej w Nowym Testamencie. Imię Jezusa natomiast pojawia się kilkaset razy i pozostaje On jako centralna postać Nowego Testamentu.

Alkohol a obietnica

W owej krótkiej nauce nie będę się starał nikogo przekonać, że w Biblii picie alkoholu nie jest widziane jako coś negatywnego ani nawet neutralnego. Chciałbym jedynie przytoczyć jedną z najciekawszych według mnie historii Starego Testamentu, która w prosty sposób wyjaśnia ową kwestię Jest to przykład plemienia Rekabitów oraz błogosławieństwo, które otrzymali od Pana za niespożywanie wina. Wino w tamtych czasach nie przypominało dzisiejszych napoi alkoholowych i miało przeważnie od 1.5-3.0% alkoholu, przy czym zawsze mieszano je z wodą ,co w rezultacie dawało napój o zawartości poniżej 1%. Warto zwrócić uwagę na w zasadzie mało znane plemię, które w wyniku swego posłuszeństwa, którego częścią było stronienie od alkoholu ,odziedziczyło jedno z największych duchowych błogosławieństw, czyli wieczysty dostęp czy też dożywotnie obywatelstwo Królestwa Niebieskiego. Historia ta ukazuje nam w jaki sposób Bóg widzi alkohol i najwyraźniej nie jest to neutralne stanowisko.

Księga Jeremiasza
35:1 - Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści:
35:2 - Idź do bractwa Rekabitów, porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat, i podaj im wino do picia.
35:3 - I wziąłem Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów, i całe bractwo Rekabitów.
35:4 - A gdy wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Chanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej, położonej nad komnatą Maasejasza, syna Szalluma, odźwiernego,
35:5 - postawiłem przed członkami bractwa Rekabitów czasze pełne wina i kubki i rzekłem do nich: Pijcie wino!
35:6 - Lecz oni odpowiedzieli: Nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc: Nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki!
35:7 - I nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic i nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi!
35:8 - I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze, my, nasze żony, nasi synowie i córki,
35:9 - aby nie budować domów mieszkalnych; nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna.
35:10 - I mieszkaliśmy w namiotach, postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec, Jonadab.
35:11 - Lecz gdy Nebukadnesar, król babiloński, wyruszył przeciwko tej ziemi, rzekliśmy sobie: Chodźcie, wejdziemy do Jeruzalemu przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim! I tak mieszkamy w Jeruzalemie.
35:12 - I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści:
35:13 - Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu: Czy nie dacie się pouczyć, aby słuchać moich słów? - mówi Pan.
35:14 - Słów Jonadaba, syna Rekaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, dotrzymano i nie piją aż po dzień dzisiejszy, bo są posłuszni przykazaniu swojego ojca. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie.
35:15 - I posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc: Zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom; lecz nie nakłoniliście swojego ucha i nie usłuchaliście mnie.
35:16 - Synowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali przykazania swojego ojca, które im dał, ale lud ten mnie nie usłuchał.
35:17 - Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jeruzalemu wszelkie zło, które im zapowiedziałem, ponieważ nie usłuchali, gdy do nich mówiłem i nie odpowiadali, gdy na nich wołałem.
35:18 - A do bractwa Rekabitów rzekł Jeremiasz: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ usłuchaliście nakazu Jonadaba, swojego ojca, i przestrzegaliście wszystkich jego nakazów, i postępowaliście dokładnie zgodnie z tym, co wam nakazał,
35:19 - dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie braknie w rodzie Janadaba, syna Rekaba, po wszystkie dni takiego, kto by stał przed moim obliczem. Księga Jeremiasza 35.1-19.

Co Biblia mówi o spożywaniu alkoholu

Wiele już napisano artykułów oraz książek na temat "Co Biblia mówi o spożywaniu alkoholu". Zbyt często są to jednak opinie ludzkie nie podpierające się słowem Bożym. Wierni Nowego Testamentu nazwani są Królewskim Kapłaństwem.

1 List Św. Piotra
2:9 - Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
2:10 - wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. 1 List Św. Piotra 2.9-10.

Aby w pełni zrozumieć ową rolę należałoby spojrzeć do Starego Testamentu.

3 Księga Mojżeszowa
10:8 - I przemówił Pan do Aarona tymi słowy:
10:9 - Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń,
10: - 10abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste,
10:11 - i abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. 3 Księga Mojżeszowa 10.8-11

Oraz

Księga Ezechiela
44:21 - Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy będzie miał wchodzić na dziedziniec wewnętrzny. Księga Ezechiela 44.21

Otrzymując Ducha Świętego staliśmy się Duchowymi spadkobiercami obietnic Starego i Nowego Testamentu oraz adoptowaną częścią Izraela jak również ,co potwierdza Pismo. Kapłanami Boga. Artykuł ów adresowany jest głównie do osób napełnionych Duchem Świętym, czyli do członków Kościoła Jezusa Chrystusa. Zadaniem tego artykułu nie jest ocena moralna spożywania alkoholu ani też jego oddziaływanie na zdrowie człowieka, gdyż napotkalibyśmy tu mnóstwo zaprzeczających sobie poglądów. Pytanie na jakie odpowiemy lub też na które już powyżej odpowiedzieliśmy to "czy członkowie kościoła (osoby napełnione Duchem Świętym) powinni się powstrzymywać od alkoholu. W czasach Starego Testamentu kapłani nie mogli pić alkoholu ,za którego spożywanie była kara śmierci. W czasach Nowego Testamentu otrzymując Ducha Świętego automatycznie stajesz się kapłanem Boga w wyniku czego możesz uleczać, chrzcić oraz masz moc czynienia niesamowitych rzeczy w imię Jezusa. Fizyczna świątynia została zamieniona na świątynię ciała, w której to naturalnie przebywamy 24 godziny na dobę.

Ewangelia Św. Jana
2:20 - Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?
2:21 - Ale On mówił o świątyni ciała swego.
2:22 - Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Ewangelia Św. Jana 2.20-22

ŚWIĄTYNIA CIAŁA .Należało by tu także wspomnieć fakt, że wino świata antycznego różni się zawartością alkoholu od wina świata współczesnego, a zawierało ono około 1.5-3% ,przy czym spożywało się je mieszane z wodą. Często także winem nazywano sok z winogron i aby się o tym przekonać spójrzmy do Biblii.

Ewangelia Św. Marka 2
2:22 - Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Ewangelia Św. Marka 2.22

Stare wino, które rozsadza bukłaki czyli często torby ze zwierzęcych skór uszczelniane smołą to napój poddany fermentacji ,w wyniku której wytwarzają się gazy powodując spore niszczące je ciśnienie (około 35 kilogramów na centymetr sześcienny). Nowe wino, które nie rozsadza bukłaków i symbolizuje kościół, jest naturalnie napojem nie poddanym fermentacji czyli bezalkoholowym.  Jeden z najmądrzejszych ludzi antycznego świata radzi:

Dajcie wino.....

Przypowieści Salomona
20:1 Wino - to szyderca, mocny trunek - to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza.
Przypowieści Salomona 20.1

oraz:

Przypowieści Salomona
31:4 - Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina albo książętom pragnąć mocnego napoju,
31:5 - aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich.
31:6 - Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu!
31:7 - Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Przypowieści Salomona 31.4-7

W wyjątkowo przejrzysty i typowy dla Starego Testamentu sposób wierni przekazują nam wiedzę dzięki której możemy być bliżej naszego Stwórcy. Sam Jezus idąc na górę Golgoty odmówił napoju ,który mu podano ,a którym było wino zmieszane z żółcią, które to było typowym napojem gaszącym pragnienie.

Ewangelia Św. Mateusza 27
27:33 - A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki,
27:34 - dali mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić.
Ewangelia Św. Mateusza 27.

Według Prawa Boga owca, która była składana w ofierze musiała być nieskalana. Pomimo jak łatwo się domyślić olbrzymiego pragnienia odrzucił On ów napój, który mógłby doprowadzić do odrzucenia Jego ofiary przez Boga. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi owej sytuacji, która jest często z oczywistych powodów pomijana w kościołach pozwalających na spożywanie alkoholu. Nasze zbawienie jak i jakość naszego związku z Panem są zbyt ważne, aby je lekkomyślnie traktować. Bogu podoba się ludzkie dociekanie spraw opisanych w Jego Słowie, dzięki to którym możemy przybliżyć się do Niego. Nie lekceważmy spraw, które na pierwszy rzut oka mogą zdawać się nieistotne, abyśmy nie przegapili czegoś o olbrzymim znaczeniu ,co mogłoby przyczynić się do niesamowitych zmian w naszym życiu. 

Dwie istoty

"Pewnego razu dziadek rzekł do swojego wnuka. Musisz być świadomy mój drogi, że w każdym dorosłym człowieku mieszkają dwie istoty. Jedna jest pełna zła;"

List do Galacjan
5:19 - Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
5:20 - bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
5:21 - zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
List do Galacjan 5. 19-21

"druga natomiast pełna jest dobra."

List do Galacjan
5:22 Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
5:23 łagodność, wstrzemięźliwość. 
List do Galacjan 5. 22-23

"Która z tych istot jest najsilniejsza-zapytał zakłopotany młodzieniec. Dziadek odpowiedział bez namysłu-ta, którą karmisz." Owe istoty żywią się czynami oraz myślami, które dopuszczamy lub też eliminujemy wiedząc, że nie są pożyteczne dla jednej z nich. Każdy z nas ma w sobie dwie istoty: jedna jest duchowa druga naturalna. Istota duchowa dąży do tego co duchowe czyli do tego, co podoba się Bogu, istota naturalna natomiast do tego co zgodne z ludzką naturą. Istota naturalna czyli cielesna prawie zawsze będzie przeciwna istocie duchowej.

List do Galacjan
5:16 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
5:17 Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. 18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
List do Galacjan 5. 16-17

Od nas zależy o którą z dwóch części samych siebie będziemy dbać. Zaczynając naszą drogę w Chrystusie jesteśmy duchowymi dziećmi i jak każde dziecko powinniśmy zdrowo się odżywiać, aby wyrosnąć na zdrowych i silnych dorosłych. Jeżeli od początku zaczniemy odżywiać się tym co nie jest dla nas dobre, łatwo sobie wyobrazić późniejsze efekty.

List do Galacjan
6:7 Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.
6:8. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny
List do Galacjan 6. 7-8

Kuszenie Jezusa opisane w ewangeliach sugeruje, że Jezus także posiadał naturalną stronę.

Ewangelia Św. Mateusza
4:1 Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł.
4:2 A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.
4:3 I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
4:5 Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni.
4:6 I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
4:7 Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.
4:8 Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.
4:9 I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
Ewangelia Św. Mateusza 4. 1-9

Szatan zapewne nie kusiłby go, gdyby nie było by to coś o czym myślał, lub też czego pragnął. Zapewne po czterdziestu dniach postu posiłek wydawałby się tobie ofertą ciężką do odrzucenia. Zapewne Jezus obserwując swój rozproszony i zagubiony naród miał ochotę poprowadzić ich jako przywódca nie tylko duchowy. Posiadał przecież niesamowitą wiedzę, która mogłaby poprowadzić Izraela do zwycięstwa nad jakimkolwiek narodem. Szatan kusił go tym co naturalne, Jezus natomiast skupiał się na tym co duchowe pomimo, iż posiadał stronę naturalną, której jednak "nie karmił". Jedyną rzeczą na której się koncentrował to jak podobać się Bogu.

Ewangelia Św. Łukasza
22:41 A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się,
22:4 mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.
Ewangelia Św. Łukasza 22. 41-42

W dzisiejszych czasach mamy dostęp do niesamowitej ilości informacji. Telewizja, radio oraz internet zalewają nas jej natłokiem, który nie zawsze jest dla nas korzystny. Kościoły często nauczają wbrew naukom Biblii ,przez co coraz rzadziej spotykamy się z Bogiem, który odpowiada, a zastępowany zostaje błędnymi filozofiami oraz religijnymi obrzędami. Bardzo często, być może codziennie stajemy przed wyborem - którą istotę karmić. Wybór należy do nas.