Wierzymy w niepodważalność Biblii.

8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten Sam i na wieki.

List do Hebrajczyków 13. 8

16. Całe Pismo przez Boga jest Natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

2 list Świętego Pawła do Tymoteusza 3.16 – 17

Wierzymy w JEZUSA CHRYSTUSA, który jest synem Boga i któremu to należy oddawać cześć.

23. Aby czcili Syna, jak Czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie Czci Ojca, który go posłał. 24. Zaprawdę, Zaprawdę, powiadam Wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, ma żywot Wieczny i nie stanie przed sądem, lecz Przeszedł z śmierci do żywota.

Ewangelia Świętego Jana 5. 23 – 24

Wierzymy, że aby się na nowo narodzić potrzebny jest chrzest z wody i z Ducha Świętego, którego dowodem otrzymania jest mówienie językami.

5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Ewangelia Świętego Jana 3. 5

16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 18. węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą , a ci wyzdrowieją.

Ewangelia Świętego Marka 16. 16 – 18

Wierzymy w BOGA, który codziennie jest obecny w życiu człowieka oraz odpowiada na jego modlitwy.

13. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

Ewangelia Świętego Jana 14.13 – 15